New Day's Kennel

New Day's Zick-Zack

Han är efter Jojo och Ell-Ell's Quicksilver (Hugo) och finns i Linköping.
Har genomgått MH-test med goda resultat
LP i Lydnadsklass 1

Han har också gått spår med bästa resultat och är nu uppflyttad till ELIT-spår.

Zick-Zack är även tränad som räddningshund ihop med sin stora (boxer)kompis.

Zick-Zack Zick-Zack
Zick-Zack Zick-Zack springer med vante
Zick-Zack Zick-Zack på prispallen
Zick-Zack Zick-Zack